อาการขาบวม

“ขาบวม”...อาจอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะอาการ“ขาบวมข้างเดียว”นั้น อาจเป็นอาการของโรคหลอด

“ขาบวม”…อาจอันตรายถึงชีวิต

โดยเฉพาะอาการ“ขาบวมข้างเดียว”นั้น อาจเป็นอาการของโรคหลอดเลือดดำที่ขาอุดตันเฉียบพลัน(Acute Deep Vein Thrombosis; Acute DVT) หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้

ปัจจัยเสี่ยง

 • ผู้สูงอายุ
 • ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน เช่น ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน
 • โรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งเม็ดเลือด เป็นต้น
 • การผ่าตัด โดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกและข้อ หญิงตั้งครรภ์
 • การทานยาคุมกำเนิด และยาฮอร์โมนอื่นๆ
 • ผู้ป่วยโรคพันธุกรรมที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
 • ผู้ที่มีประวัติโรคหลอดเลือดดำที่ขาหรือปอดอุดตันมาก่อน

 

อาการแสดง

 • ขาบวม มักจะบวมข้างเดียว
 • ปวดตึงขา กดเจ็บตามแนวหลอดเลือดดำชั้นลึก
 • ผิวหนังที่ขามีอุณหภูมิสูงขึ้น
 • ผิวหนังมีสีคล้ำขึ้น

 

ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะหลอดเลือดดำที่ขาอุดตันเฉียบพลันนั้น ลิ่มเลือดเกิดขึ้นมีโอกาสหลุดลอยไปอุดตันหลอดเลือดที่ปอดได้(pulmonary embolism)สผลให้ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยเฉียบพลัน เจ็บแน่นหน้าอก ไอเป็นเลือด มีความดันโลหิตต่ำ หรือเกิดหัวใจหยุดเต้นทันทีจนเสียชีวิตได้
นอกจากนี้ภาวะหลอดเลือดดำที่ขาอุดตันเฉียบพลัน อาจทำให้ขาเกิดการขาดเลือด ขาจะบวมตึงมาก ผิวหนังมีสีม่วงคล้ำ ซึ่งหากปล่อยไว้จะเกิดภาวะเน่าตายของเนื้อเยื่อที่ขาได้(venous gangrene)

การวินิจฉัย

ภาวะหลอดเลือดดำที่ขาอุดตันเฉียบพลัน สามารถยืนยันการวินิจฉัยด้วยการทำ Duplex Ultrasound โดยจะมองเห็นลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดดำ และตรวจไม่พบการไหลเวียนของเลือดดำที่ขา ซึ่ง Duplex Ultrasound เป็นการตรวจพิเศษที่มีความแม่นยำสูงมากกว่า 90%

การรักษา

หลักการรักษาภาวะหลอดเลือดดำที่ขาอุดตันเฉียบพลันคือ การให้ยาละลายลิ่มเลือด(Anticoagulant)ให้เร็วที่สุด ร่วมกับแก้ไขสาเหตุของภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน โดยระยะเวลาในการให้ยานั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุ

สามารถขอคำปรึกษา ตรวจประเมินอาการ และรักษาได้ที่

คลินิกหมอธนา-หมอขวัญ
ตรวจโดย นพ.ธนา ศิริเวช
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือด
โทร : 085-700-5132

#คลินิกหมอธนา-หมอขวัญ
#คลินิกเฉพาะทางศัลยกรรม
#ศัลยแพทย์หลอดเลือด

บทความที่เกี่ยวข้อง