อาการขาบวม

“ขาบวม”…อาจอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะอาการ“ขาบวมข้างเดียว”นั้น อาจเป็นอาการของโรคหลอด

กรดไหลย้อน

“กรดไหลย้อน” รักษาได้ ถ้ารู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับโรคกรด

โรคเส้นเลือดขอด

หลายท่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับโรคเส้นเลือดขอดมาบ้าง ส่วนใหญ่จะมีความกังวลในเรื่องของความ