ติดต่อเรา

Contact Us

ติดต่อเรา

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางที่ให้บริการรักษาโรคศัลยกรรมหลอดเลือด ศัลยกรรมทั่วไป และอัลตราซาวด์ ดำเนินการโดยศัลยแพทย์หลอดเลือด และรังสีแพทย์
ที่มีความเชี่ยวชาญ คลินิกหมอธนา-หมอขวัญมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัยในการใช้ตรวจและรักษาโรค ท่านจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และประทับใจทุกครั้งที่มาใช้บริการ

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางที่ให้บริการรักษาโรคศัลยกรรมหลอดเลือด ศัลยกรรมทั่วไปและอัลตราซาวด์ ดำเนินการโดยศัลยแพทย์หลอดเลือด และรังสีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ คลินิกหมอธนา-หมอขวัญ มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัยในการใช้ตรวจและรักษาโรค ท่านจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และประทับใจทุกครั้งที่มาใช้บริการ

ที่อยู่คลินิก

252 ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
252 ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000

เวลาเปิด-ปิด