โรคเส้นเลือดขอด

Varicose vein

Varicose vein

เส้นเลือดขอด

หลายคนมองโรคเส้นเลือดขอดเป็นเพียงแค่เรื่องความสวยงาม แต่หากปล่อยไว้โดยไม่ได้ทำการรักษา อาการของโรคอาจรุนแรงขึ้นจนเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นแผลเรื้อรังจากโรคหลอดเลือดดำได้ ดังนั้นหากสงสัยมีอาการของเส้นเลือดขอด ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย และรับรักษาอย่างถูกวิธี

เส้นเลือดขอด คือ
หลอดเลือดดำที่ขยายใหญ่ คดเคี้ยวอยู่ชั้นใต้ผิวหนังบริเวณขา โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมของลิ้นหลอดเลือดดำ(Vein valve) ทำให้การไหลเวียนของเลือดดำผิดปกติ เกิดการคั่งของเลือดที่บริเวณขา จนทำให้เส้นเลือดมีการขยายตัวขึ้นจนกลายเป็นเส้นเลือดขอดในที่สุด
อาการของเส้นเลือดขอด
คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าโรคเส้นเลือดขอดจะต้องมีเส้นเลือดโป่งนูนที่บริเวณขา แต่แท้จริงแล้วผู้ป่วยอาจมีอาการผิดปกติอื่นๆของขา โดยไม่จำเป็นต้องตรวจพบเส้นเลือดขอด อาการของเส้นเลือดขอดสามารถแบ่งได้ดังนี้
1. เส้นเลือดขอดที่มองเห็น (Visible symptoms)
1. เส้นเลือดขอดที่มองเห็น
(Visible symptoms)
เส้นเลือดดำฝอย
(Telangiectasia)
เส้นเลือดดำร่างแห
(Reticular veins)
เส้นเลือดดำขอด
(Varicose veins)
ผิวหนังสีคล้ำ
(Skin discoloration)
2. อาการของเส้นเลือดขอดที่มองไม่เห็น (Perceptible symptoms)
ปวดเมื่อย
(Pain)
รู้สึกหนักขา
(Heaviness)
ขาบวม
(Edema)
ตะคริวในตอนกลางคืน
(Night muscle cramps)
ปวดแสบร้อน คันขา
(Itchy skin)

แนวทางการรักษา

การวินิจฉัย
ทำได้โดยการตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดที่ขา (Duplex Ultrasound) ซึ่งเป็นการตรวจที่มีความจำเพาะ และมีความแม่นยำสูงในการตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
การรักษา
วิธีการรักษาโรคเส้นเลือดขอดนั้นขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย และระดับความรุนแรงของโรค ดังนี้
1. การรักษาแบบไม่ผ่าตัด ได้แก่
  • การทานยา
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • การพันขา
2. การฉีดยาเส้นเลือดขอด
3. การเลเซอร์เส้นเลือดขอด (Transcutaneous vascular laser)
3. การเลเซอร์เส้นเลือดขอด
(Transcutaneous vascular laser)
4. การผ่าตัดดั้งเดิม
5. การผ่าตัดไร้แผล
การฉีดยาเส้นเลือดขอด
(Sclerotherapy)
การผ่าตัดเส้นเลือดขอดไร้แผล
(Endovenous ablation)
การเลเซอร์เส้นเลือดขอด
(Laser)
การป้องกันการเกิดโรคซ้ำ
ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลื่ยงการยืนหรือนั่งติดต่อกันเป็นเวลานาน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และสวมใส่ถุงน่องทางการแพทย์เพื่อป้องกันการเป็นซ้ำหลังการรักษา